Snabbspår Stockholm – Oslo

0
149

Miljöpartiet vill att den europeiska utvecklingsfonden ska vara med och finansiera snabbtåg mellan Stockholm och Oslo.
– Det skulle kunna flytta en miljon resor om året från flyg till tåg, säger Jakop Dalunde, Europaparlamentariker för Miljöpartiet.

Varje år görs 1,4 miljoner resor med flyg på sträckan Stockholm – Oslo. Motsvarande siffra för tåg är 200 000. Jakop Dalunde (MP) menar att snabbspår skulle förändra den fördelningen dramatiskt, och ge stora vinster för klimatet.

ADVERTISEMENT

– Genom att bygga ny räls skulle restiden med tåg kunna kortas till strax under tre timmar. Tidsvinsten skulle göra tåget mycket attraktivare, och föra med sig ungefär en miljon färre flygresor per år. Som bonus får vi minskade utsläpp med 53 000 ton koldioxid om året.

Flygresan, inklusive restiden till och från flygplatserna, incheckning, säkerhetskontroll osv tar dryga fem timmar.

Enligt organisationen Oslo-Sthlm 2.55 skulle den nödvändiga investeringen vara ungefär 70 miljarder kronor. Snabba tågförbindelser skulle gynna utvecklingen och därmed bli en satsning som snabbt betalar sig självt, samtidigt som utsläppen minskar. Trots detta lyser pengarna från EU med sin frånvaro.

Miljöpartiet vill att de resurser som idag spenderas på att bygga bland annat pipelines för gas ska gå till att bygga infrastruktur som stärker den fria rörligheten, den ekonomiska utvecklingen och minskar utsläppen.

-Att satsa på tåget mellan Oslo och Stockholm är viktigt för att minska utsläppen och vi vet att många vill kunna resa hållbart. En snabbt växande stockholmsregion behöver moderna transporter, säger Tomas Eriksson (MP) gruppledare Region Stockholm.

Nu måste EU sätta klimatet först och samtidigt ge människor möjlighet att pussla ihop sin vardag. Ett modernt Europa behöver att EU investerar i infrastruktur som gör att fler kan resa hållbart. Snabbtåg mellan Oslo och Stockholm är ett tydligt exempel på vad EUs infrastrukturpengar bör gå till, nu är det dags för EU att prioritera så att det blir verklighet.

Miljöpartiet i Stockholmsregionen består av 26 kommuner och Stockholms läns landsting. Vi arbetar med att göra hela regionen hållbar på lång sikt. Det innebär bland annat en modern kollektivtrafik, en trygg hälso- och sjukvård och klimatsmarta lösningar. Läs mer här!