SLU och HS utvecklar spelprototyp om maten, klimatet och miljön

0
115

Svenskarna är matintresserade – men vet för lite om matens miljö- och klimatpåverkan. Den kunskapen vill Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) förbättra, och utvecklar tillsammans med Högskolan i Skövde (HS) ett dataspel om mat och miljö för att testa på lärare och elever på gymnasiet.

Att maten är av bra kvalité, är svensk och billig är viktigast när konsumenten ska välja vad de vill ha på tallriken. Men när det gäller hur det egna matvalet påverkar klimatet och den övriga miljön bedömer mer än hälften av svenska konsumenter att de saknar god kunskap.

ADVERTISEMENT

Tillsammans med SLU och HS Interaction Lab bygger nu SLU Holding en prototyp för ett spel om framtidens matval.

Les på Sporten: Hur länge tvingas Robin Olsen stanna kvar i AS Roma?

Spelprototyp för framtidens matval

– Spel kan användas för att inspirera kunskapssökande och motivera förändringar i beteenden och attityder. Ungdomar spelar mycket dataspel och klimatet är den framtidsfråga som ungdomar oroar sig mest för. Spelprototypen kombinerar dessa intressen, utgår från FN:s Agenda 2030-mål och vill visa på komplexiteten i frågor kring maten, klimatet och andra miljöaspekter. Det är vår förhoppning att den tas emot väl, så att den kan utvecklas till ett fullskaligt skarpt spel för hela Sverige i nästa steg, säger Björn Berg Marklund, spelforskare på HS.

I prototypen driver spelaren ett lantbruk och gör olika val för sin produktion. De val man gör får effekter på maten som produceras, självförsörjningsgrad, matimport, klimatpåverkan, växtnäringshushållning, biologisk mångfald, matsvinn och konsumenternas attityder. Efter flera möten med lärare ser man att det finns en stark efterfrågan på ett spel som utbildningsmaterial. Prototypen är finansierad av Västra Götalandsregionen och SLU och den förväntas vara klar under hösten 2019.

Nationell undersökning

Resultatet av vad svenskarna kan om matens miljö- och klimatpåverkan bygger på en nationell undersökning utförd av IMA marknadsutveckling på uppdrag av SLU Holding.

Syftet med undersökningen som genomfördes våren 2019 är att få olika konsumentgruppers syn på hur deras eget matval påverkar miljön med fokus på klimatet och också att bedöma konsumenternas kunskap om hur olika matval påverkar miljön.

– Det är glädjande att konsumenten vill välja svenska råvaror. Det är få i undersökningen som spontant uppger att miljö- och andra hållbarhetsfaktorer är de viktigaste kriterierna för vilken mat de väljer. Men om konsumenten väljer svensk mat istället för importerad så ger det generellt lägre klimatpåverkan och annan negativ miljöpåverkan per kilo produkt. Biologisk mångfald och ekonomisk hållbarhet inom svensk livsmedelssektor gynnas av inhemsk produktion, säger Anna Hessle, forskare på SLU.

60 procent av de tillfrågade bedömde sin kunskap gällande matens miljö- och klimatpåverkan som begränsad.

– Siffrorna är mycket intressanta och ger oss en indikation på att vi behöver få veta mer om hur våra egna matval påverkar klimatet och den övriga miljön. Frågan om maten och klimatet är viktig för vår framtid. Det bedrivs mycket forskning inom området på SLU och vi på SLU Holding vill bidra med information om hur våra matval påverkar miljön, säger Mats Wiktorsson, innovationsrådgivare på SLU Holding i Skara.