Bidrag till biogas, dryckesföretag och konst längs vandringsled

0
80
(c) Region Skåne:

Hur ska skånska industriföretag skifta från att använda fossil gas till biogas? Ett projekt som undersöker den frågan får nu drygt en halv miljon kronor i bidrag från Regionala utvecklingsnämndenDet beslutades vid fredagens sammanträde.

När kollektivtrafiken i Skåne i framtiden går över från gas till eldrift gäller det att biogasproducenter hittar avsättning inom andra områden, till exempel inom industrin. Projekt ska kartlägga hur skånska industriföretag kan gå från fossil gas till biogas. Det ska även undersöka hur nya möjligheter för produktion av flytande biogas kan nyttjas.
Ärende 16

ADVERTISEMENT

– Vi vill förbättra förutsättningarna för produktion och användning av biogas i Skåne. Genom att titta på hur biogas kan ersätta fossil gas inom industrin tar vi viktiga steg mot en klimatneutral region, säger Mätta Ivarsson (MP), ordförande i Regionala utvecklingsnämnden.

Nämnden beslutade också att ge 400 000 kronor till projektet Skåneleden konst. Genom projektet bidrar regionala utvecklingsnämnden till att skapa världens första och mest omfattande vandringsled med samtida konst.

– Skåneleden är redan fantastisk, men nu blir det en ännu större upplevelse. Genom att kombinera en aktiv naturupplevelse med konst och kultur kan vi stärka intresset för att vandra, turista lokalt, hälsosamt och hållbart. Nya målgrupper får möjlighet att hitta ut i naturen och på så sätt stärks folkhälsan hos fler skåningar, säger Mätta Ivarsson .

Ärende 17

Dessutom beslutade nämnden att bidra med 450 000 kronor för projektet ”Samverkan för utveckling av innovativa dryckesföretag med hjälp av testbädd Balsgård/Centrum för innovativa drycker”. Under de senaste tio åren har omsättningen inom den skånska dryckesbranschen ökat med mer än 50 procent och överstiger idag 3 miljarder kronor. Den skånska dryckesindustrin har alla förutsättningar att fortsätta utveckla en ännu starkare position. En förutsättning för att industrin ska kunna växa är tillgången till en testbädd där företag kan utvecklas och Balsgårds testbäddsmiljö har varit en förutsättning som möjliggjort att skånska drycker har kunnat utvecklas hittills.
Ärende 21

Dagordning för Regionala utvecklingsnämndens sammanträde 18.09.28